Privacy Beleid

Inleiding

Fit Fundamentals BV (“Fit Fundamentals”) hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. In dit Privacy Beleid (“Privacy”) leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Transparantie is onze prioriteit:

We vinden het belangrijk dat u precies weet hoe we met uw gegevens omgaan. Daarom kunt u in ons Privacy Beleid alle details vinden over:

 1. Welke gegevens we verzamelen
 2. Hoe we uw gegevens beschermen
 3. Voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens gebruiken
 4. Op basis van welke grondslagen we uw persoonsgegevens gebruiken
 5. Met wie we uw gegevens delen
 6. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld voor de Fit Check van Fit Fundamentals, kan hij/zij erop rekenen dat alle persoonlijke gegevens zorgvuldig worden beschermd en gewaarborgd. We begrijpen bij Fit Fundamentals dat deelnemers aan de Fit Check veel belang hechten aan hun privacy. Daarom zetten we transparantie voorop.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens van u, waaronder:

 • Persoonlijke gegevens: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.
 • Gezondheidsgegevens: De resultaten van vragenlijsten (bijv. mate van stress, ervaren werkbeleving), de resultaten van de fysieke metingen (bijv. gewicht, cholesterolgehalte, zicht en bloeddruk) en vitaliteitsgegevens (zoals risicoprofielen en hulpvragen).
 • Accountgegevens: Gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Interactiegegevens: Uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie.

 

 1. Hoe beschermen we uw gegevens?

 • Opslag en beheer: Alle gegevens worden opgeslagen en beheerd door Johan B.V., een gecertificeerd partner van Fit Fundamentals. Johan B.V. stelt hoge kwaliteitseisen aan haar partners en borgt indirect de kwaliteit van de content. Belangrijk om te weten: Johan B.V. is ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat ze voldoen aan de strengste normen voor informatiebeveiliging.
 • Samenwerking: Fit Fundamentals werkt samen met werknemers, werkgevers, dienstverleners en wetenschappelijke instituten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit doen we altijd met respect voor uw privacy en in een veilige omgeving. Zo stimuleren we innovatie en gezondheid zonder uw privacy te compromitteren.

 

 1. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onze diensten: We gebruiken uw persoonsgegevens om u de diensten te kunnen leveren die u van ons vraagt, zoals het uitvoeren van een Fit Check en Fit Insights rapportage. 
 • Marketing en communicatie: We gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten, aanbiedingen en evenementen. We sturen u bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere marketinguitingen per e-mail.
 • Klantenservice: We gebruiken uw persoonsgegevens om u klantenservice te kunnen bieden.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de bewaarplicht voor financiële gegevens.

 

 1. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: We gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die we met u hebben gesloten uit te kunnen voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: We gebruiken uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze diensten, marketing en communicatie, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Toestemming: We gebruiken uw persoonsgegevens met uw toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van marketinguitingen per e-mail.

 

 1. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • U ons hiertoe toestemming heeft gegeven;
 • Dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren;
 • Dit wettelijk verplicht is.

We werken samen met verwerkers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We selecteren deze verwerkers zorgvuldig en sluiten met hen een verwerkingsovereenkomst om uw privacy te waarborgen. Zie punt 2.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. De bewaartermijn hangt af van het doel van de verwerking. Zo bewaren we uw persoonsgegevens die we nodig hebben om onze diensten te kunnen leveren zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we deze gegevens nog een beperkte periode voor archiveringsdoeleinden.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verwerken en, indien dat het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie over de verwerking.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien de verwerking ervan niet langer noodzakelijk is, u uw toestemming heeft ingetrokken of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en om deze persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van een gerechtvaardigd belang van Fit Fundamentals worden verwerkt.
 • Recht op intrekking van de toestemming: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hallo@fitfundamentals.nl of Graafschap Hollandlaan 5, 2553 MC te Den Haag. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, in behandeling nemen.

 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Fit Fundamentals neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en onbevoegde toegang.

 

 1. Cookies

Fit Fundamentals maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. We gebruiken cookies om uw gebruikservaring te verbeteren en om onze website te analyseren. U kunt in uw browserinstellingen cookies uitschakelen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat sommige functies van de website niet meer werken.

 

 1. Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fit Fundamentals, kunt u contact met ons opnemen via feedback@fitfundamentals.nl of Graafschap Hollandlaan 5, 2553 MC te Den Haag. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen

Fit Fundamentals kan dit Privacy Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Het gewijzigde Privacy Beleid zal op onze website worden gepubliceerd.

 

 1. Contactgegevens

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fit Fundamentals kunt u contact met ons opnemen via:

 • Fit Fundamentals BV 
 • hallo@fitfundamentals.nl
 • Graafschap Hollandlaan 5, 2553 MC te Den Haag
 • 070  221 08 56
 • Opgesteld te Den Haag, op 01-02-2024
 • Fit Fundamentals BV